Privacyverklaring

Zorg Zipper, gevestigd aan Thomas Nortonlaan 163, 2135VN Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Thomas Nortonlaan 163, 2135VN te Hoofddorp
+31629259576
www.zorgzipper.nl

De functionaris voor gegevensbescherming van Zorg Zipper is bereikbaar via info@zorgzipper.nl

Persoonlijke gegevens die we verwerken

Zorg Zipper verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Betalingsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We moedigen ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld over kinderen zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder toestemming persoonlijke informatie hebben verzameld over minderjarigen, neem dan contact met ons op via info@zorgzipper.nl, dan zullen we deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we persoonsgegevens?

Zorg Zipper verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamebrochure.
 • U indien nodig te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te voeren.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Zorg Zipper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de volgende (categorie├źn) persoonsgegevens hanteren we de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens > 7 jaar > Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). We streven echter naar zo kort mogelijke bewaartermijnen.
 • Personalia > 7 jaar > Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). We streven echter naar zo kort mogelijke bewaartermijnen.
 • Adres > 7 jaar > Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). We streven echter naar zo kort mogelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zorg Zipper verstrekt uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Zorg Zipper maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorg Zipper, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die we van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorgzipper.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zorg Zipper wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.